Статут Громадської Організації «центр Соціальної Безпеки Та Регіональних Ініціатив Центр Соціальної Безпеки І Регіональних Ініціатив

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 13.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. eight дзензелівка.1.three.

громадське об'єднання статут

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

Статут Громадської Організації Зразок

Ми надамо відповіді на практичні питання, що часто виникають під час реєстрації громадської організації, в контексті оцінки державними реєстраторами тих чи інших положень статуту. Громадська спілка – її засновниками можуть бути лише юридичні особи приватного права, а засновниками – як юридичні, так і фізичні особи (громадяни України або іноземці). Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

Статут

13.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України. Наглядова Рада обирається Загальними зборами ГО «Вибір» на два роки у складі не менше трьох членів, які обирають Голову Наглядової Ради. Члени інших керівних органів і працівники ГО «Вибір» не можуть бути членами Наглядової Ради.

Share your thoughts

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X
X